Oferta edukacyjno-wychowawcza

Szkoła gwarantuje:

 • naukę w bardzo dobrych warunkach na I zmianę /od godz. 8.00 do 15.15/
 • wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, oraz nowoczesne metody nauczania
 • zespoły klasowe do 16 uczniów
 • uczestnictwo uczniów w programach naszej szkoły i projektach edukacyjnych (m.in. w Szkolnym Programie Wychowawczym i Profilaktyki)

Szkoła oferuje:

 • naukę języka angielskiego w kl. I – VI
 • naukę języka niemieckiego w kl. IV – VI
 • zajęcia informatyczne w kl. I – VI w nowoczesnej pracowni informatycznej
 • zielone szkoły, wyjazdy na narty, wycieczki szkolne
 • współprace międzynarodową
 • szkolne bale, dyskoteki, uroczystości okolicznościowe
 • szeroką gamę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych zgodnych z oczekiwaniami uczniów i rodziców
 • kółka przedmiotowe (historyczne, matematyczne, języka niemieckiego, języka angielskiego, języka polskiego, przyrodnicze)
 • kółka artystyczne (plastyczno – techniczne , teatralne, chór szkolny, ceramikę)
 • zajęcia sportowe
 • w szkole działają organizacje szkolne (Samorząd Uczniowski, Liga Ochrony Przyrody)
 • zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną
 • uczestnictwo uczniów w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych
 • opiekę świetlicy od godz.8.00 do 15.30,
 • pełnowartościowe, smaczne obiady i drugie śniadanie, oraz bezpłatne mleko dla wszystkich chętnych uczniów
 • bibliotekę szkolną z czytelnią, wyposażoną w komputery z dostępem do internetu oraz salę multimedialną
 • pedagoga szkolnego, który wspomaga uczniów i rodziców w działaniach wychowawczych
 • codzienne modlitwy poranne, Anioł Pański i Msze Święte w pierwszy piątek miesiąca

Przekaż 1% na szkołę !

W naszej szkole realizujemy program:


Zespół Szkół
im. Św. Edyty Stein

w Lublińcu

ul. Piłsudskiego 8
42-700 Lubliniec

tel./fax. (034) 351 03 60